Valdes priekšsēdētājs: Edgars Širvis
mob: 26534033
e-pasts: edgars@elrrik.lvrakstīt: edgars@elrrik.lv


Rekvizīti:

SIA “ELRRIK”
Reģ. Nr.40203124926
Juridiskā adrese: Bauskas nov., Īslīces pag.,
“Bērzkalni” Ainavu iela – 7, LV-3901.

Swedbank:
Kods: HABALV22
Konts LV50HABA0551044715923


Sakarā ar Rubeņu ceļa rekonstrukciju mūs var atrast pēc adreses: